• Zwroty i reklamacje

Zwrot towaru jest możliwy, gdy zakup został dokonany jako konsument lub przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i zakup nie był związany z charakterem zawodowym firmy. 

W tym celu zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza, a następnie do odesłania towaru w stanie niezmienionym na adres:  
JS Jakub Sztwiertnia
ul. Poselska 4A
43-440 Cisownica


KLIKNIJ ABY POBRAĆ FORMULARZ ZWROTU


Zasady zwrotu:

1. Konsument, lub prowadzący działalność jednoosobową, który zawarł umowę sprzedaży na odległość może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość wygasa po upływie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik

3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość może zostać zrealizowane przez konsumenta lub prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres firmy.

lub na adres e-mail: sklep@naturalne-dekoracje.pl. 

Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

4. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru. 

5. Towar należy odesłać lub przekazać na adres:

JS Jakub Sztwiertnia
ul. Poselska 4A
43-440 Cisownica

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Zwrot środków nastąpi w terminie 14 dni od doręczenia zwracango towaru. Zwrot zostanie dokonany na isntrument z którego dokonano płatność.

6. Odstępujący od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość towaru , który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7. Odstępujący od umowy odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

Przykład: 

– konsument kupując mech dekoracyjny, może go oglądnąc, ale zakazana jest jakakolwiek ingerencja: klejenie, przypinanie itp.

Przekroczenie zakresu zapoznawania się konsumenta z towarem nie ogranicza uprawnień konsumenta do odstąpienia od umowy.

Oznacza to, że konsument może oddać używany towar, ale w tym przypadku będzie odpowiadał za utratę wartości towaru. W okresie na odstąpienie od umowy konsument może sprawdzać towary, ale powinien robić to z zachowaniem należytej staranności i aby nie ponosić dodatkowych kosztów nie powinien wychodzić poza zakres konieczny.

8. Jeżeli konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość zobowiązany jest do uiszczenia ich ceny proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość.

9. Firma 'JAR' oświadcza, iż zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. 

10. Towar odsyłany należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami, wskazane jest również ubezpieczenie przesyłki na wypadek zagubienia bądź uszkodzenia w trakcie transportu. Jednocześnie informujemy, iż nie przyjmujemy zwrotów przekazanych przesyłką za pobraniem. 

11. zwrot nie jest możliwy, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

Ważna informacja:

Do zwracanego towaru należy dostarczyć formularz odstąpienia od umowy. Usprawni to identyfikację zakupu oraz znacznie skróci czas oczekiwania na zwrot środków.